• No : 735
  • 公開日時 : 2013/11/29 09:20
  • 印刷

平日会員と全日会員の違いはなんですか?

回答

平日会員は月~金曜日の受講が可能。 全日会員は月~日曜日の受講が可能になります。